Na regen komt zonneschijn

Na regen komt zonneschijn

Een van de projecten die we dit jaar onder handen namen is ons sanctiebeleid. Vermits het woord sanctie een negatieve bijklank heeft en wij in de eerste plaats onze kinderen op een positieve manier willen beïnvloeden, noemen wij dit ons ‘na-regen-komt-zonneschijn’ beleid. We willen de kinderen dus goed gedrag aanleren en ongewenst gedrag afleren.

Dit beleid is een hulpmiddel voor leerkrachten om warm, kordaat en consequent op te treden. We willen de kinderen daarbij heldere grenzen geven over wat kan en wat niet. Zo kunnen we onaangenaam gedrag opvolgen en verbetering zien. Aan een ‘overtreding’ koppelen we steeds een gesprek (met de leerkracht, zorg of betrokken medeleerlingen) en de mogelijkheid voor de kinderen om het bij te leggen of hun fout te herstellen.

Ons beleid streeft er in de eerste plaats naar om preventief te werken. De kinderen leren beleefd te zijn, op te ruimen, elkaar te helpen, … m.a.w. een zon te zijn voor elkaar.

We doen dit door met de leerlingen in dialoog te gaan, te blijven geloven in hen, hun de kans te geven om het goed te maken, respect te hebben voor elkaar, …

Om dit voor de leerlingen en leerkrachten visueel te maken werken we met een barometer. Hierop schikken we de overtreding of het ongewenste gedrag volgens frequentie en ernst. Deze categorieën noemen we bewolking, regen, bliksem en tornado. Bij ieder weerverschijnsel op de barometer hoort dus ook een gepast gevolg of aanpak. Kort gezegd: kinderen begrijpen beter wat er van hen verwacht wordt en deze aanpak leert hen hoe ze ruzies kunnen bijleggen of fouten kunnen herstellen. Het helpt de leerkrachten om onze schoolafspraken beter te bewaken en op te volgen.

Na regen komt zonneschijn
Deel deze post: