Opvang voor en na school

U kan uw kind ‘s morgens vanaf  7u30 naar school brengen. Deze ochtendopvang loopt tot 8u25. Van daaruit gaat uw kind naar de speelplaats of de klas, waar de leerkrachten het toezicht overnemen. 

Na de lestijden duurt de opvang tot 18u. 

Op woensdagnamiddag organiseren wij geen opvang op onze school. Kinderen die niet voor 12u30 kunnen afgehaald worden, gaan met de bus/auto naar school ‘De Waterleest’ in Eppegem onder begeleiding van juf Annemie. Daar kunnen de ouders hun kinderen ophalen eveneens tot 18u.

Op vrije dagen is er geen toezicht. 

De tarieven van het voor-en naschools toezicht vindt u in het schoolreglement op p 59-60.

Onze toezichters:

  • juf Annemie
  • meester Bono
  • juf Kim
  • juf Ingrid
  • juf Eva
Pagina's: Opvang voor en na school