Schooluren

Zowel de lagere school als de kleuterschool hebben volgende schooluren:

De lessen starten iedere dag om 8.40 uur en eindigen om 15.30 uur. 
Op woensdag eindigt de school om 12.15 uur.

Het is mogelijk om je kind in te schijven in de voor- en naschoolse opvang

Activiteit
Beginuur
Opening van de school
08.25 uur
Eerste lesuur
08.40 uur
Tweede lesuur
09.30 uur
Speeltijd
10.20 uur
Derde lesuur
10.35 uur
Vierde lesuur
11.25 uur
Middagpauze (lunch + speeltijd) / einde schooldag op woensdag
12.15 uur
Vijfde lesuur
13.35 uur
Zesde lesuur
14.25 uur
Speeltijd
15.15 uur
Einde schooldag
15.30 uur

Na school is er de mogelijkheid om de kinderen in te schrijven in de naschoolse opvang.

Pagina's: Schooluren