Eten op school

Wij stimuleren het eten van fruit als tussendoortje. Elke voormiddag eten onze kleuters fruit.  Ook in de lagere school raden we zoveel mogelijk fruit aan. Op woensdag is het sowieso verplicht ‘fruitdag’. In de namiddag kunnen de lagereschoolkinderen een ander tussendoortje eten tijdens de laatste speeltijd. Onze kleuters kunnen tijdens het avondtoezicht een tussendoortje nuttigen.  

Wij stimuleren kinderen om zoveel mogelijk water te drinken. Hiervoor brengen ze een drinkbus mee die steeds opnieuw met water gevuld kan worden.  

De kleuters eten in de kleuterrefter.  De leerlingen van het 1ste tot het 3de  leerjaar eten in de refter van de lagere school. Het 4de, 5de en 6de leerjaar eet in de klas.  

Wij bieden geen warme maaltijden aan.  

Pagina's: Eten op school