Ouderraad

Wat is dat juist, een ouderraad?

Alle ouders met kinderen op onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van de school. 
Enthousiaste ouders die zich hier wat meer in willen engageren, komen maandelijks samen en vormen op deze manier een ouderraad.  
Vanuit de ouderraad  ondersteunen wij de school daar waar nodig. 
Dit gebeurt vooral in de vorm van organisatorische ondersteuning bij tal van evenementen, maar zeker ook financieel door bv. de speelplaats mee in te richten of alle klassen van fluo hesjes te voorzien. 

Hoe gebeurt dit praktisch?

De ouderraad vergadert één keer per maand.  
Tijdens deze vergaderingen worden evenementen voorbereid  en van gedachten gewisseld over thema’s die zowel school als ouders aangaan.   
Het bestuur, dat gekozen wordt door de leden van de ouderraad, stelt de agenda op, legt de contacten (zoals bv. met de gemeente) en neemt het financieel beheer voor zijn rekening. 
Tijdens elke vergadering zijn ook de directie en een delegatie van leerkrachten aanwezig. 

Het bestuur werd verkozen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023:

 • Voorzitter: Thomas Jeanquart
 • Ondervoorzitter: Kim Servranckx
 • Secretaris: Shum Hoi Yee
 • Penningmeester: Helen Feyaerts
 • Communicatie: Sarah Steppé

Welke evenementen worden ondersteund of georganiseerd door de ouderraad?

Iedereen met een hart voor de school en de wil om z’n steentje (hoe klein of groot dan ook) bij te dragen, is welkom op deze vergaderingen. 

Voor het schooljaar 2023-2024 vinden de open vergaderingen telkens plaats om 20u in de refter van de school en dit op volgende dagen:
 • 19/10/2023
 • 16/11/2023
 • 21/12/2023
 • 18/01/2024
 • 22/02/2024
 • 21/03/2024
 • 18/04/2024
 • 16/05/2024
 • 20/06/2024

De jaarlijks terugkerende evenementen waar wij (mee) onze schouders onder zetten: 

 • Kalenderverkoop
 • Grootouderfeest
 • Reuze sinterklaasfeest
 • Ondersteuning
 • Kerstmarkt
 • Carnaval (met pannenkoeken !)
 • Schoolfeest
 • afwisselend om de 2 jaar een Kwis en Fuif
 • … 
  Alle winst die gemaakt wordt tijdens deze evenementen gaat integraal terug naar de school in de vorm van didactisch materiaal, speelgoed, leesboeken, … 

Hoe ons contacteren?

Spreek ons gerust aan! Aan de schoolpoort, tijdens een evenement of stuur een mailtje naar  
ouderraad@gbs-deregenboog.be 
Zelf communiceren wij vooral via onze Facebook-pagina. 
Wil je op de hoogte blijven onze activiteiten, like dan onze pagina “Ouderraad GBS De Regenboog” op Facebook! 

Pagina's: Ouderraad